Ispiti DELF/DALF

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française
DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française

DELF i DALF jedine su diplome o poznavanju francuskog jezika koje izdaje Ministarstvo obrazovanja Republike Francuske stranim državljanima.

DALF omogućuje izravan upis na sva sveučilišta u Francuskoj i ostala frankofonska sveučilišta bez prethodne provjere poznavanja francuskog jezika. Jedan je od neophodnih uvjeta za upis u međunarodne centre za poslijediplomske europske studije.

DELF i DALF stječu se na temelju pismenih i usmenih ispita pred mješovitim, hrvatsko-francuskim povjerenstvom. Polaganje ispita se organizira dvaput godišnje, u veljači i svibnju.

Jedna od prednosti sustava DELF/DALF sastoji se u tome što se svaki ispit položen u Hrvatskoj priznaje u bilo kojoj od preko sto pedeset drugih zemalja gdje se ti ispiti održavaju, uključivši Francusku.

Od 1. rujna 2005. ispitni postupak za DELF i DALF usklađen je s normama Vijeća Europe i sastoji se od šest međusobno neovisnih diploma koje odgovaraju sustavu šest razina Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).

ZEROJ STUPANJ BROJ SATI DELF/DALF KORISNIK
A1 Pripremni 60* DELF A1 Temeljni
A2 Temeljni 150* DELF A2 Temeljni
B1 Prijelazni 400* DELF B1 Samostalni
B2 Samostalni 640* DELF B2 Samostalni
C1 Napredni 800* DALF C1 Iskusni
C2 Vrsni 1000* DALF C2 Iskusni

*Broj sati učenja francuskog naveden je samo za orijentaciju. Stvarno znanje nije nužno ovisno o broju odslušanih sati.

Svaki ispit sastoji se od dijelova pomoću kojih se vrednuju ove četiri sposobnosti:

  • usmeno razumijevanje
  • usmeno izražavanje
  • pismeno razumijevanje
  • pismeno izražavanje

Kandidati mogu u jednom ispitnom roku po vlastitu izboru polagati jedan ili više ispita. Francusko Ministarstvo obrazovanja kandidatu izdaje posebnu diplomu za svaki položeni ispit.

Diplome izdane prije uvođenja novog sustava ispita za DELF i DALF vrijede i dalje. Svaki dio pojedinog ispita položen prije uvođenja novog sustava priznaje se i dalje, te uz zamolbu ispitnom centru daje automatsko pravo na izdavanje odgovarajuće diplome po novom sustavu prema ekvivalencijskoj tablici francuske državne komisije za DELF i DALF.

Ispiti u Francuskoj Alijansi Rijeka održavaju se dva puta godišnje (u veljači i lipnju).

CIJENE ISPITA

DELF A1 75 € (565,10 kn)
DELF A2 75 € (565,10 kn)
DELF B1 95 € (715, kn)
DELF B2 95 € (715, kn)
DALF C1 125 € (941,81 kn)
DALF C2 125 € (941,81 kn)

DETALJNI PREGLED ISPITA S PRIMJERIMA

 Primjer ispita možete naći na adresi: www.ciep.fr