“Mali princ i ja” – likovni natječaj za osnovnoškolce

lpp-bg

U Rijeku je stigao Mali princ! Pozivamo sve osnovnoškolce na sudjelovanje u likovnom natječaju “Mali princ i ja” koji organiziraju Francuska alijansa Rijeka i Art-kino. Rok za predaju radova je 17.11.2015. Detalje natječaja pročitajte ovdje:

Francuska alijansa Rijeka i Art-kino organiziraju likovni

natječaj za djecu pod nazivom

Mali princ i ja“

TEKST NATJEČAJA

TEMA:

Inspiriran književnim djelom Antoinea de Saint-Exupérya Mali princ, likovni natječaj pod

zajedničkim nazivom „Mali princ i ja“ sastoji se od tri zadane teme koje se obrađuju po izboru:

Ono bitno, očima je nevidljivo!

Prijateljstvo

Moj planet

Jednu od tri zadane teme treba likovno obraditi prema saznanjima i idejama koje učenici imaju

o navedenim pojmovima, književnom djelu „Mali princ“ i njegovim simbolima…

SUDIONICI:

Likovni natječaj namijenjen je svim učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola Grada Rijeke.

TEHNIČKI UVJETI LIKOVNIH RADOVA:

Na natječaj se mogu prijaviti individualni likovni radovi izrađeni u tehnici prema izboru učenika

(bojice, flomasteri, vodene bojice, tempera, akvarel, kolaž papir itd.)

Format papira – minimalno A4

Na poleđini likovnog rada tiskanim slovima napisati sljedeće podatke:

Ime i prezime učenika/učenice:

Razred:

Škola:

Adresa:

Kontakt tel.:

E-mail adresa :

BROJ LIKOVNIH RADOVA:

Svaki učenik može sudjelovati s jednim likovnim radom. Likovni radovi se ne vraćaju.

ROK ZA PREDAJU LIKOVNIH RADOVA:

Likovni radovi mogu se predati/poslati do 17. studenog 2015. godine na adresu:

Francuska Alijansa Rijeka

ZA LIKOVNI NATJEČAJ

Zanonova 1

51 000 Rijeka

Radovi pristigli nakon tog roka neće se uzimati u obzir, isto kao i više radova jednog učenika/ice.

OCJENJIVANJE RADOVA

Pravovremeno pristigle radove ocjenjivati će Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja.

Radovi će se ocjenjivati u dvije kategorije određene prema dobnim skupinama sudionika:

I skupina: od 1. do 4. razreda osnovne škole

II skupina: od 5. do 8. razreda osnovne škole

NAGRADE:

Učenici od 1. do 4. razreda: 3 poklon paketa (1 poklon paket sadrži kino ulaznicu za projekciju animiranog filma « Mali Princ » 21. ili 22.11., blok/bilježnicu i olovku)

Učenici od 5. do 8. razreda: 3 poklon paketa (1 poklon paket sadrži kino ulaznicu za projekciju animiranog filma « Mali Princ » 21. ili 22.11., blok/bilježnicu i olovku).

Po zaključenju natječaja i odabiru najboljih radova, radovi će biti izloženi u Francuskoj alijansi

Rijeka te Art-kinu Croatia.

OBJAVLJIVANJE REZULTATA NATJEČAJA:

Sudionici natječaja biti će pismeno obavješteni o rezultatima natječaja najkasnije do 20.

studenog 2015. godine. Rezultati natječaja također će biti objavljeni na web stranici Francuske alijanse Rijeka.

Sve dodatne informacije možete dobiti na:

Francuska Alijansa Rijeka

Zanonova 1

51000 Rijeka

Tel: 051/ 331 401

rijeka@alliance-francaise.hr